منبر صوتی

سخنرانی استاد پناهیان . استکبار

سخنرانی استاد پناهیان . استکبار

استاد پناهیان . استکبار با موضوع استکبارستیزی
مهارت امیدبانی در قران

مهارت امیدبانی در قران

سخنرانی حجت الاسلام قنبریان با موضوع مهارت امید بانی جلسه ی اول
بستن